Dränera hus i Valbo - Steg för steg

Dränering – så går det till

Första stegen vid en dränering

Det är bra om det grävs ett par sidor åt gången för att undvika sättningar i husgrunden och att husets stabilitet riskeras. Schaktet som grävs är cirka en meter brett och ska alltid minst vara en decimeter djupare än husets lägsta punkt.

Andra steget 

Ligger det kvar en gammal dränering under marken tas den bort, snabbt och enkelt. När diket är grävt och schaktet har en godkänd lutning läggs en markduk, därefter läggs dräneringsrören ned i schaktet.

Tredje steget - Isolering

Nästa steg i arbetet är att isolera väggarna. Det vanligaste att använda är isodrän med cellplast, pordrän eller platonmatta, de är husets förutsättningar som bestämmer vilket som passar ditt hus bäst.

Fjärde steget - Återfyllning

Sedan är det dags att fylla igen diket med grus längst ner mot röret. Bäst resultat blir det om det är grus hela vägen upp, men det går även att lägga tillbaka det uppgrävda materialet. Arbetet med att gräva dike, lägga duk, rör, isolera väggarna och gräva igen massorna upprepas tills aktuella sidorna är klara.

Femte steget - Återställning 

När dräneringen är klar på samtliga sidor så görs till att börja med en grövre återställning av tomten. En finare återställning överlämnas till kund pågrund av att jorden måste få tid att sjunka. Görs en återställning för tidigt riskeras den att få göras om, därför rekommenderar vi er att vänta minst 2-3 månader efteråt.Du hittar fler av våra artiklar på dränering valbo om dränering.